Neobyčejná je šíře aplikací, které mohou využívat principu Odvalovacího tekutinového stroje ( dále jen OTS ).

  • malé vodní elektrárny,
  • kartáčová technika,
  • masážní technika,
  • zavlažovací zařízení,
  • zvlhčovače,
  • servopohony s vodou jako médiem,
  • pneumatické nářadí
  • a další.

Seznam výrobků již vyvynutých a případně vyráběných naleznete v sekci VÝROBKY. Ideové záměry, na kterých autoři patentu pracují a které by mohly být předmětem potenciální spolupráce s výrobci a obchodníky jsou zveřejněny zde.

 Další možnosti uplatnění tohoto principu se stále nacházejí. Mnohá zařízení mohou být při využití vynálezu odvalovacího tekutinového stroje jednoduší a spolehlivější než při použití stávajících technických řešení. Jinde může přinést velké finanční úspory díky své jednoduchosti.
Jistě se najdou oblasti, kde použití OTS bude jediné možné, ať už z cenových nebo technických důvodů. Nesporně také existují oblasti, kde je možné využít zařízení na principu OTS, ale stávající řešení zcela vyhovuje a není důvodu jej měnit.
 Pokud se domníváte, že princip OTS by byl i pro Vás přínosem, případně Vás napadají zcela nové možnosti využití, kontaktujte nás na kontaktní adrese.

SETUR © 2003, vyrobeno www.kupsiweb.cz