Princip turbiny SETUR a základní možnosti využití

Motto:
Lidé dnes nevěří jednoduchým věcem. Turbina SETUR jim tuto víru vrátí.

Princip:
 Turbina SETUR je svojí podstatou odvalovací tekutinový stroj (hydromotor), který pracuje na dosud nevyužívaném hydrodynamickém principu. Je třeba zdůraznit, že se jedná o zcela nové unikátní technické řešení, které přináší celou řadu výhod proti známým technickým řešením.

  • V prvé řadě jde o neuvěřitelně jednoduchý bezlopatkový hydromotor, který pracuje se slušnou účinností na všech obecných tekutinách ( kapalinách i plynech) ve velmi širokém rozsahu vstupních parametrů media.
  • Účinnost je závislá na použité tekutině , jejích vlastnostech  ( tlak, průtok, vizkozita), na požadovaných parametrech výstupní mechanické energie ( otáčky, toč. moment) a na velikosti zařízení.  U vodních elektráren je dosahováno až 75 % účinnosti při přeměně na mechanickou energii.
  • Velkou předností je schopnost zpracovávat velmi malé tlakové spády a velmi malé průtoky. Např. pro při použití vody jako média je možno zpracovávat  spády od 0,6 m (0,06 MPa )

V současnosti jsou nejvíce prozkoumány a využívány aplikace využívající jako médium vodu.
Pracuje se na zkoumání vlastností při použití jiných médií, zejména plynů. 

Princip, na kterém odvalovací tekutinový stroj pracuje není doposud vědecky popsán.
Tato skutečnost je na jednu stranu velmi zajímavá. V době výkonných počítačů, na kterých je možno modelovat průběh štěpného procesu v jaderných elektrárnách, průletu kosmických těles mezihvězdným prostorem i atmosférou a dějů v lidském těle, existuje velmi jednoduché a účinné zařízení, které skvěle funguje a nikdo neví přesně proč. Na druhou stranu má pouze empirická cesta výzkumu a vývoje mnohé nevýhody, zejména časovou náročnost. Proto se intezivně pracuje na objasnění všech jevů, které způsobují, že odvalovací tekutinový stroj má při své neskutečné jednoduchosti tak zajímavé vlastnosti. Princip odvalovacího tekutinového stroje je patentově chráněn v mnoha průmyslově vyspělých zemích. V Evropě byl pro tento vynález vydán Europatent  patentová ochrana

SETUR © 2003, vyrobeno www.kupsiweb.cz